Worden big data en datamining de nieuwe codewoorden binnen de politieke communicatie?

Volgens wikipedia is datamining: “het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk, journalistiek of commercieel gebruik. Zo’n verzameling gegevens kan gevormd worden door gebeurtenissen in een praktijksituatie te registreren (aankoopgedrag van consumenten, symptomen bij patiënten, et cetera) of door de resultaten van eerder uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken met elkaar te vergelijken en te herinterpreteren.”

Zoals zo vaak heeft Wikipedia het bij het rechte eind. Deze definitie geeft goed weer waarover het gaat. Kort gezegd gaat het dus om het verzamelen van data die dan gebruikt wordt om (commerciële) conclusies te trekken. Heel vaak gaat men deze big data verzamelen via sociale media. Commerciële bedrijven maken er al lustig gebruik van.

In het kader van mijn opleiding politieke communicatie aan de Universiteit Antwerpen heb ik onderzocht in hoeverre dit een rol kan spelen in politieke campagnes. Ik las er voor het eerst over tijdens het schrijven van mijn bachelorproef in 2014: ‘Twitter as PR-tool for politicians’. Toen was er in de literatuur eigenlijk nog te weinig over te vinden om het verder uit te pluizen. Twee jaar later is dat al anders en het onderzoek zal enkel maar toenemen. In april 2016 kondigde de Universiteit van Amsterdam aan dat zij hier een onderzoeksteam zullen voor opstarten.

Ik vat mijn conclusies kort samen:

  • De Obama-campagne van 2012 is een mijlpaal. Het was de eerste grote campagne die massaal gebruik maakte van big data en datamining in politiek.
  • Obama heeft de verkiezingen in 2012 gewonnen door het gebruik van big data.
  • De concrete uitwerkingen en resultaten waren verbazingwekkend.
  • Steeds meer politici en partijen maken er gebruik van.
  • Door de sterk geregulariseerde markt in België en Nederland is het effect in de lage landen moeilijk te voorspellen
  • Er zijn ook ethische vragen.

Benieuwd naar de volledige presentatie over datamining in politiek?

Hieronder heb je alvast de presentatie over datamining in politiek.
Nodig mij gerust uit om deze toe te lichten!

Voorbeeld: politieke communicatie en big data