Meredith en Wheeler (2008) merkten op dat de omgeving waar mensen stemmen een invloed heeft op het stemgedrag. Zo blijken mensen die in een kerk moeten stemmen meer voor de republikeinen te kiezen. Zij die in een school moeten stemmen kiezen dan sneller voor de democraten. Natuurlijk gaat de harde ken zich hierdoor niet laten beïnvloeden, maar onze beslissingen worden dus wel onbewust beïnvloed door omgevingselementen.

Ook de temperatuur van uw fysieke omgeving speelt een belangrijke rol. Fysieke warmte triggered warme, positieve emoties (emotionele warmte). Uit een studie gepubliceerd door The Journal of Consumer Psychology bleek dat warme temperaturen, die positieve emoties activeren, de waarde die een consument aan een product geven naar boven halen. Zo werden personen die meededen aan de studie gevraagd om de waarde van een bepaalde pen te schatten. Zij die in een warmere omgeving de studie ondergingen waren geneigd de pen hoger te waarderen in vergelijking met personen die in een koudere omgeving de pen beoordeelden (8,72 dollar versus 7,20 dollar).

Het is dus aangeraden om mensen op een warme plek te overtuigen in plaats van ergens waar het koud is. Zoek ook de juiste setting voor jouw toespraak. Zeker als je deze opneemt en later verspreidt via een video op Facebook.