Een logo symboliseert een bedrijf of organisatie. Het is niet altijd een holle tekening. Af en toe representeert het een verhaal waarvoor het bedrijf staat. Denk maar eens aan het logo van FedEx. Heb jij de pijl al herkend?

Ook het logo van Exposure bestaat uit een volledig verhaal. Het typeert mijn manier van communiceren. Niet alleen het plaatje is belangrijk, ook het verhaal en de strategie zijn van groot belang.

  1. Figuur achtergrond organisatie

Ken je de Rubin Vaas? De afbeelding waarin je ofwel een vaas ofwel twee gezichten ziet? Deze illusie diende als basis tijdens het ontwerpen. Zo lijkt de essentie op het eerste gezicht de verschillende driehoeken te zijn. Dat is verkeerd. Zie jij de X in het logo?

In de psychologische wereld wordt dit verklaard door de manier hoe wij de wereld waarnemen. Het is onmogelijk om alle prikkels in onze omgeving op te nemen. Onze hersenen nemen daarom bepaalde zaken aan op basis van eerdere ervaringen. Zo bepalen onze hersenen aan de hand van verschillende kenmerken wat de figuur en haar achtergrond zijn. Zo spelen grootte en omsingeling een belangrijke rol in het logo van Exposure. Een gebied dat omsingeld en klein is, wordt door onze hersenen snel waargenomen als figuur. Je zou dus denken dat het wit gedeelte de achtergrond is, maar dat is dus foute waarneming.

Dit verhaal geeft mijn interesse in de sociale psychologie weer. Communicatie en psychologie zijn volgens mij niet los van elkaar te zien. Een psychologische achtergrond is een enorme meerwaarde.

kanizsa triangle

Nog een leuk psychologisch fenomeen is het vierkant. Als je goed kijkt in het centrum zie je precies een vierkant, ondanks er geen effectieve randen zijn. Het enige dat jouw ogen echt zien is een verzameling driehoekachtige figuren. Door subjectieve contouren percipieert ons waarnemingssysteem het als een vierkant. Een bekend psychologisch voorbeeld is de Kanizsa-driehoek.

  1. De kleuren

Zoals je kan zien, zijn er vier basiskleuren. Deze vier kleuren zijn met een reden gekozen. Ook het aantal kleuren zijn er niet voor niets.

Exposure is gespecialiseerd in online marketing, pers, sociale media en personal branding. Met andere woorden: vier specialisaties, vier kleuren. Elk kleur staat symbool voor één specialisatie.

Ik had natuurlijk ook voor paars, oranje of bruin kunnen kiezen. Waarom juist rood, geel, blauw en groen? Hier speelt opnieuw het psychologische aspect een belangrijke rol. Zo heeft volgens de kleurenpsychologie ieder kleur een basisbetekenis.

  • Geel: positivisme of optimisme.
  • Blauw: trouw, verantwoordelijkheid en veiligheid.
  • Groen: vruchtbare omgeving, waarbij werk, succes en gezondheid in balans komen.
  • Rood: energie.

Bovendien worden dezelfde kleuren ook door Google gebruikt, weliswaar in een andere tint. Ik koos ervoor om deze te houden omdat het dan ook weer mijn passie voor online communicatie symboliseert.

  1. Vier delen om één geheel te vormen

Het figuur-achtergrond-verhaal zorgde er voor dat ik vier deeltjes kreeg. De vier deeltjes heb je nodig om het geheel te zien. De vier delen heb je nodig om de X te vormen. Het lijkt misschien banaal, maar het geeft wel mijn visie weer. Ik zie sociale media, online marketing, pers en personal branding niet los van elkaar. Je hebt ze alle vier nodig om één iets te krijgen: meer Exposure