Nudging beïnvloedt gedrag op een onbewuste manier. Dat zorgt voor heel wat discussie, is het wel ethisch om gedrag van burgers te beïnvloeden?

Voorstanders van nudging benadrukken dat het vooral dient om goed gedrag te stimuleren. Denk maar aan het voorbeeld van de afgebeelde vliegen in mannenurinoirs. Het is een methode om ervoor te zorgen dat de toiletten proper blijven. Wie onlangs in Kopenhagen is geweest herinnert zich ongetwijfeld de voetstappen die je leiden naar openbare vuilbakken, dat is nudging. Beide zijn voorbeelden van nudges die de samenleving ten goede komen.

Tegenstanders vinden dat nudging ingaat tegen de individuele keuzevrijheid. Het is niet aan de overheid om de doelen van burgers te bepalen. Als iemand liever ongezond eet, sigaretten rookt, en naast de pot plast is dat zijn eigen recht. Op die manier vinden ze nudging niet ethisch. De overheid kan niet weten wat de doelstellingen van de burgers zijn en mag zich dus niet inmengen in hun keuze. Daarnaast opperen tegenstanders dat nudges de menselijke waarde kunnen schaden. Door mensen aan te bieden gezond te leven zeg je ook dat ze niet gezond genoeg zijn.

Het probleem met de stelling van individuele keuzevrijheid is dat we lang niet zo keuzebewust zijn als sommigen beweren. We maken vaak keuzes omdat die het gemakkelijkst zijn, en niet omdat die beter voor ons zijn. Een nudge kan helpen om mensen te stimuleren een positieve keuze te maken. Dat het mensen een duwtje in de rug geeft maakt nudging dan wel weer ethisch correct.