Elke dag opnieuw hebben we een heleboel taken en verplichtingen. Afspraken en deadlines nakomen, mails beantwoorden, facturen betalen of boodschappen doen: het eindigt nooit. Het is dan ook logisch dat we onze taken niet steeds kunnen volbrengen op een efficiënte manier. Het niet nakomen van verplichtingen kan verschillende oorzaken hebben. Denk maar aan informatieoverload, conflicterende taken, uitstelgedrag, passiviteit of simpelweg vergeetachtigheid. Wil je weten hoe specifieke reminders en feedback je ertoe aanzet betere keuzes te maken en jouw gedrag kan doen aanpassen, ontdek het in deze blog.

Vragen omtrent nudging? 
Aarzel dan niet om ons via onderstaande knop te contacteren! 

Wil je nog meer informatie omtrent nudging? 
Klik dan op onderstaande knop voor een gratis e-book boordevol interessante inzichten!

Reminders als nudges

Aan de hand van nudging kunnen we mensen helpen om alert te blijven tijdens de dagelijkse beslommeringen. Een eerste soort nudge die daarbij zeer effectief blijkt te zijn, is een reminder. Reminders zijn eenvoudige en efficiënte nudges die een beduidende impact kunnen hebben op ons gedrag. Denk bijvoorbeeld aan meldingen op je computerscherm, sms-berichten, mobiele applicaties, e-mails, telefonische reminders of brieven. Een sms-bericht kan jou bijvoorbeeld herinneren aan je tandartsafspraak om te verhinderen dat je het vergeet. Verschillende experimentele studies tonen aan dat interventies die gebruikmaken van reminders een positief effect hebben. Een van de belangrijkste aspecten van een goede reminder is de timing. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat mensen onmiddellijk op de informatie kunnen reageren. Vergeetachtigheid treedt immers snel op.

Nudging als feedback uitgelegd

Een tweede soort nudge die ons gedrag op een positieve manier kan bijsturen, is feedback. Door mensen attent te maken op hun huidige gedrag, worden ze ook bewuster van hun toekomstige gedrag. Onderzoekers Thaler en Sunstein benadrukken dat het belangrijk is om individuen onmiddellijk feedback te geven over hun fouten. Het is ook belangrijk om ook alternatieven aan te bieden om fouten in de toekomst te vermijden[1]. Tijdige en effectieve feedback laat mensen stilstaan bij de gevolgen van hun acties.

Voorbeelden van feedback als nudge

Een bekend voorbeeld van een nudge in de vorm van feedback vind je in het verkeer. Langs de weg staan vaak elektronische snelheidsborden. Deze geven je huidige snelheid aan, gevolgd door een negatieve of positieve smiley. Door die onmiddellijke feedback worden bestuurders herinnerd aan de snelheidslimieten en passen ze automatisch hun rijsnelheid aan.

Een ander voorbeeld van een goede feedbacknudge is een meetinstrument voor energieverbruik in woningen. De ‘slimme meter’ kan worden voorzien van een licht- en geluidsfunctie om mensen te waarschuwen. Deze waarschuwingen geven vooral piekuren aan of wanneer hun elektriciteitsverbruik toeneemt. Zo kunnen ze zelf maatregelen nemen om hun verbruik te verminderen en onnodige kosten te voorkomen.

Ook afvalverwerkingsbedrijf Sysav uit de Zweedse stad Malmö ging creatief te werk met feedback[2]. Inwoners van Malmö krijgen maandelijks een nieuwsbrief waarin wordt beschreven hoeveel voedselafval er werd verzameld. Vervolgens linken ze de verzamelde hoeveelheid voedselafval aan de hoeveelheid biogas die daaruit werd geproduceerd. Tenslotte zien de inwoners ook een figuur met het aantal bussen in Malmö die op datzelfde biogas rijden. Door deze nieuwsbrief zien de inwoners ook het resultaat van hun acties in de eigen lokale context. Daardoor krijgen ze het gevoel dat ze behoren tot een sociale groep met impact. Het beloont de inspanning om afval te sorteren, want de bussen rijden op groene brandstof en de milieuvervuiling in de stad vermindert.

Experiment met feedback als nudge

Stel dat je druk aan het werk bent op kantoor en je wilt niet gestoord worden. Hoe laat je dat weten aan je collega’s? Vroeger was het nog mogelijk om de deuren van je kantoor te sluiten. Maar in de moderne, open landschapsbureaus van tegenwoordig moeten we zulke grenzen duidelijker aangeven. Werknemers – en in het bijzonder kenniswerkers – worden vaak onderbroken door hun collega’s. Die onderbrekingen kunnen nuttig zijn, bijvoorbeeld om problemen snel op te lossen. Maar ze kunnen ook zeer kostelijk zijn, zeker wanneer werknemers taken uitvoeren die de volle concentratie vereisen. Organisaties zoeken dus naar hulpmiddelen om het aantal onderbrekingen op de werkvloer te verlagen. Zo worden bijvoorbeeld vaak stille ruimtes of aparte ‘bubbels’ voorzien waarin werknemers zich kunnen afzonderen. Al is dat niet altijd voldoende. Daarom zochten een tiental wetenschappers aan de Universiteit van Zürich (Züger et al., 2017)[3] naar een betere oplossing.

Werking van FlowLight als nudge

De onderzoekers ontwikkelden een toepassing die de naam FlowLight kreeg. Ze installeerden een LED-licht aan elk bureau en verbonden het licht vervolgens met de computer van de werknemer. Het apparaat functioneert op basis van een algoritme dat de toetsenbordactiviteit, de muisbewegingen en het aantal muisklikken bijhoudt. Wanneer de totale activiteit van een werknemer hoog is in vergelijking met zijn of haar gemiddelde activiteit, kleurt het licht automatisch rood. Dat geeft aan dat de werknemer bezet is. Als de activiteit laag is, dan kleurt het licht automatisch groen en is de werknemer beschikbaar. De grenzen voor een ‘hoge’ of ‘lage’ activiteit werden bepaald na het testen van verschillende opties.

De onderzoekers omschrijven de FlowLight als een soort ‘vuurtoren’ die de beschikbaarheid van werknemers volledig automatisch signaleert. Doordat het apparaat wordt gevoed met realtimedata, is de signalisatie van de beschikbaarheid geloofwaardig en duidelijk. De FlowLight is de hightechvorm van een feedbacknudge.

Een voordeel aan die toepassing is dat werknemers rustig kunnen verder werken. De feedback over hun beschikbaarheid verloopt namelijk volledig automatisch. Een nadeel is dat managers hiermee ook de productiviteit van hun werknemers kunnen op te volgen. Zo kan dat leiden tot competitie onder werknemers en afbreuk doen aan de bedrijfscultuur. Dat was uiteraard niet het doel van de onderzoekers. Om dit te voorkomen kon het apparaat maar een  beperkt deel van een werkdag rood zijn. Later werd ook de optie toegevoegd om de status manueel in te stellen voor een langere duur. Zo konden managers bijvoorbeeld tonen aan hun werknemers dat ze beschikbaar zijn, of net een langere periode ongestoord werken.

Resultaten van het experiment

De onderzoekers ontwikkelden de FlowLight in samenwerking met een softwareontwikkelingsbedrijf. Vervolgens evalueerden ze de toepassing in een grootschalig en onderzoek. Maar liefst 449 personen uit 12 landen namen deel aan het onderzoek, op 15 verschillende locaties van een multinationaal bedrijf. Dit waren de resultaten:

  • Het gebruik van de FlowLight reduceerde het aantal onderbrekingen met 46%
  • Ongeveer 60% van de werknemers voelde zich productiever gedurende het gebruik van de FlowLight
  • Twee maanden na de installatie van de FlowLight, bleef 85% van de deelnemers de FlowLight vrijwillig gebruiken.

De deelnemers gaven aan dat het aantal onderbrekingen door collega’s daalde met 46% als ze gebruik maakten van de FlowLight. Een belangrijke bevinding was dat de toepassing ook meer bewustzijn creëerde rond het onderbreken van collega’s. Hierdoor dachten werknemers meer na alvorens ze iemand stoorden. Deze interventie had dus ook een positieve impact op de bedrijfscultuur. Het onderzoek laat zien dat de combinatie van nudging en technologie kan resulteren in inventieve toepassingen.

Voorbeeld van reminders en feedback als nudges om consistent te sparen

Onderzoeker Felipe Kast en zijn collega’s bieden hulp aan Chileense micro-ondernemers om efficiënt te sparen[4]. Die micro-ondernemers hebben zeer weinig middelen en ontvangen geen formeel loon. Daardoor zijn bepaalde opties, zoals automatische overschrijvingen niet mogelijk. De onderzoekers gingen na of reminders met feedback de micro-ondernemers konden stimuleren om toch consistent te sparen. De ondernemers kregen wekelijks een sms-bericht met feedback over de eigen spaarprestaties en die van hun mede-ondernemers.

Uit de studie bleek dat dit bericht met feedback een positief effect had. Die methode werkte zelfs even goed als een ‘reallifespaarbuddy’ of een zelfhulpgroep met andere ondernemers. De resultaten suggereren dat persoonlijke contacten of zelfhulpgroepen effectief zijn, maar niet onmisbaar. Vooral de regelmatige follow-up en de verantwoording aan anderen lijken een belangrijke rol te spelen. Dit voorbeeld illustreert mooi het gebruik van moderne technologie en goede nudges om een schaalbare én werkzame oplossing te creëren.

Studie rond reminders en feedback als nudges om schoolverlaters te helpen

In 2017 werkten Jobs for the Future (JFF), een Amerikaanse non-profitorganisatie voor personeelsontwikkeling, en het onderzoeksnetwerk Persistence Plus samen aan een innovatief project. Zij probeerden door nudges de barrières te doorbreken die het risico op vroegtijdig schoolverlaten vergroten bij STEM-studenten.

JFF en Persistent Plus voerden daarvoor een grootschalige studie uit bij meer dan 9500 studenten in vier Amerikaanse hogescholen[5]. De studenten kozen zelf of ze nudges wilden ontvangen door middel van tekstberichten via hun smartphone. Die berichten zetten de studenten aan tot gebruik van onderwijsdiensten voor begeleiding, advies en financiële hulp. De studenten ontvingen de nudges via sms. Intelligente sms-software reageerde op realtimeantwoorden en bood diverse ondersteuning aan. Zo ontstonden verschillende types nudges met nuttige informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en sociale normen. Daarnaast zetten ze aan tot concrete acties. Zo moedigden die nudges studenten onder andere aan tot het versterken van sociale verbondenheid.

Resultaten van de studie

Tijdens de zomer van 2017 namen meer dan 2700 studenten deel aan de proefstudie. Dat leidde tot een stijging van 10% in studievoortgang in vergelijking met de controlegroep. Vervolgens deden JFF en Persistent Plus onderzoek bij meer dan 9500 studenten uit vier hogescholen gedurende een semester. De resultaten bewezen dat de nudges werkten. 72% van de studenten die kozen voor de berichten, ging verder met hun opleiding. In de groep met studenten die weigerden, ging 56% van de studenten verder met hun opleiding. Bij de studenten die ouder dan 25 waren, vonden ze een groter effect. Bij de genudgede studenten ging 64% door met de opleiding in vergelijking met de 44% niet-genudgede studenten.

Tenslotte hebben ze ook het effect op lange termijn gemeten. Ze bekeken de studievoortgang over de periode van een jaar. Van alle studenten die ingeschreven bleven voor de nudges gedurende de drie semesters, ging 65% door met hun opleiding. Van de studenten die zich uitschreven voor de nudges, ging 52% door met hun opleiding. Bij de studenten ouder dan 25 jaar was er een kleiner verschil. 64% van de genudgede studenten ging door met de opleiding in vergelijking met 52% die weigerde.

Naast de vooruitgang in studievoortzetting, gaven de resultaten ook inzicht in welke diensten de studenten precies nodig hadden. Zo bleek bijvoorbeeld dat in een hogeschool bijna 3 op de 4 studenten (72%) financiële beheerproblemen ervaarden. Voor deze hogeschool was dat een waardevol advies. In een andere hogeschool maakten studenten 3 keer meer gebruik van de voedselbank in de scholen.

Wil je nog meer voorbeelden en cases ter inspiratie? Klik dan op onderstaande knop en woon een van onze workshops bij!

Bronnen

[1] Thaler, R.H. en Sunstein, C.R., Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness, Penguin, 2009.

[2] Mont, O., Lehner, M. en Heiskanen, E., Nudging. A tool for sustainable behaviour?. The Swedish Environmental Protection Agency, 2014.

[3] Züger, M., Corley, C., Meyer, A.N., Li, B., Fritz, T., Shepherd, D. en Snipes, W., “Reducing interruptions at work: A large-scale field study of flowlight.” in Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM, mei 2017, 61-72.

[4] Kast, F., Meier, S. en Pomeranz, D., Under-savers anonymous: Evidence on self-help groups and peer pressure as a savings commitment device (No. w18417), National Bureau of Economic Research, 2012.

[5] O’Hara, R. E. en Sparrow, B., “A summer nudge campaign to motivate community college STEM students to reenroll”, AERA Open 2019, 5(3), 1-10.

Nog vragen omtrent nudging? 
Aarzel dan niet om ons via onderstaande knop te contacteren! 

Wil je nog meer informatie omtrent nudging? 
Klik dan op onderstaande knop voor een gratis e-book boordevol interessante inzichten!