Over Cambridge Analytica en mijn meeting met hen

March 9, 2017
Reinout

In februari 2016 moest ik voor mijn opleiding politieke communicatie een presentatie geven over segmenteren en targeting. In plaats van het boek te volgen en mij te baseren op oude modellen besloot ik iets anders te doen. Tijdens het maken van mijn bachelorproef (Twitter en politieke communicatie) leerde ik in 2014 voor het eerst het begrip microtargeting kennen. Ik besloot toen maar om het over deze techniek te hebben in combinatie met big data. Na wat opzoekingswerk kwam ik al snel uit bij het bedrijf Cambridge Analytica. Ik weet nog dat ik toen mijn klasgenoten en professor vertelde: “houd dit bedrijf en hun techniek in de gaten, want het kan politieke communicatie helemaal veranderen.” De presentatie die ik hierover maakte staat trouwens al sinds 22 maart 2016 online.

In juli en augustus toerde ik 5000 km door Amerika om er bij te leren over de verkiezingen, politieke communicatie en big data. Eenmaal terug in België gaf ik verschillende workshops over mijn kennis die ik in Amerika verzamelde. Tot 24 oktober had ik het gevoel dat Hillary Clinton zou winnen. Toen las ik een artikel die mij nog meer aan het twijfelen bracht. Opeens las ik dat het bedrijf dat ik in februari voor de eerste keer had leren kennen in de race was gestapt om Donald Trump te helpen. De CEO van Cambridge Analytica beweerde dat zij een methodiek hadden die Donald Trump alsnog president kon maken. Op dat moment lag hij nog 14% achter in de peilingen. Een gewaagde uitspraak, maar ze bleken wel gelijk te hebben. Dit was voor mij de druppel die de emmer der nieuwsgierigheid deed overlopen. Gedaan met er over te lezen, het was tijd om die mensen te ontmoeten. Ik regelde een meeting met hen in Washington DC.

Hoe werd Donald Trump president? 

De peilingen toonden een overwinning voor Hillary Clinton. De media dachten hetzelfde. De miljardair, vastgoedmagnaat en reality TV-ster werd beschouwd als de minst waarschijnlijke persoon om president te worden en toch, ondanks de controversiële opmerkingen, de dreiging van rechtszaken en lauwe steun van de republikeinse partij, op één of andere manier heeft hij het gedaan. Wat deed Cambridge Analytica dat de campagne alsnog zo succesvol maakte? Ik geef je een overzicht over de inzichten die ik heb verzameld en de gesprekken die ik met hen heb gevoerd.

Big data

Je moet eerst en vooral beseffen dat alles wat je online doet ook wordt bijgehouden. Elke zoekopdracht, online aankoop of like kan op één of andere manier gebruikt worden door big-data-analytici. Zij ontwikkelen algoritmes die immense hoeveelheden data analyseren en daaruit kennis distilleren die inzichten verstrekken over hoe mensen denken, leven en werken. Deze techniek heeft nu ook zijn weg gevonden in de politieke communicatie. Politici wenden zich nu meer en meer tot computernerds voor gedragsstudies in plaats van te vertrouwen op opiniepeilingen.

Velen dachten dat je big data enkel kon gebruiken om je na het opzoeken van rode stiletto’s meer en sneller advertenties te tonen van gelijkaardige schoenen. De methode-Trump gaat een (grote) stap verder…

Psychometrie

Cambridge Analytica is een onderdeel van een strategisch communicatiebedrijf genaamd SCL Group (SCL staat voor Strategic Communication Laboratories), een Brits bedrijf. Zo hebben ze ervaring met politieke campagnes in Colombia, Thailand, Roemenië, Verenigde Staten, Senegal, Groot-Brittanië, …  In 2013 richtten ze Cambridge Analytica op. Het bedrijf werkte eerst voor Ben Carson en Ted Cruz in de presidentiële voorverkiezingen van 2016. Later huurde Trump ze in.

Tot nu toe werd er tijdens verkiezingscampagnes vooral gesegmenteerd op basis van demografische concepten zoals geslacht of leeftijd. CEO Alexander Nix vond dit een achterhaald idee. Het was volgens hem erg dom om te stellen dat bijvoorbeeld alle vrouwen één bepaalde boodschap te zien moesten krijgen omdat ze vrouw waren. Dé mening van de vrouw bestaat niet. Terwijl de andere teams nog segmenteerden (de groep verdelen) op basis van demografische variabelen, segmenteerde Cambridge Analytica op basis van psychografische variabelen. Zoiets wordt ook wel psychometrie genoemd.

Het Brits bedrijf hielp Trump campagnes ontwikkelen door innovatieve politieke marketing (microtargeting) te combineren met psychologische modellen. Psychometrie richt zich op het berekenen en meten van persoonlijkheidsprofielen. Met deze informatie sturen ze gerichte boodschappen die aansluiten op de psychologie van de doelgroep. Zij gebruiken hiervoor het model van ‘The Big Five’. Een methode die mensen opdeelt op basis van 5 persoonlijkheidskenmerken. Cambridge Analytica spreekt ook wel over het OCEAN-model. Dit is een acroniem voor: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness en neuroticism.

Dit komt in het Nederlands neer op het volgende:

 • Extraversie: de mate waarin een persoon behoefte heeft aan contact met anderen of hoe sociaal je bent.
 • Inschikkelijkheid: hoe meegaand, tolerant en hulpvaardig ben je?
 • Nauwgezetheid: gaat een persoon perfectionistisch en doelgericht te werk of ongestructureerd en doelloos?
 • Neuroticisme: neurotische mensen maken zich veel zorgen, zijn onzeker en nerveus.
  –> De psycholoog van Cambridge Analytica waarmee ik samen zat vertelde mij dat de meeste kiezers van Trump hier relatief hoog op scoorden. Dat Trump veel focuste op de gevaren van nieuwkomers was dus zeker niet alleen een persoonlijk standpunt. Dat was één van de zaken waar zijn kiezers opvallend veel aandacht voor hadden.
 • Openheid: in hoeverre ga je op zoek gaan naar nieuwe ervaringen.

Lang was het probleem dat het maken van persoonlijkheidsprofielen erg intensief was en dat dit vaak hand- en maatwerk was. Ik ben nu zelf ook bezig met een masterproef omtrent persoonlijkheidsprofielen in politieke communicatie en ook op universiteiten werkt men ook nog via turfwerk en gecompliceerde vragenlijsten. Dankzij de komst van big data en de digitale middelen is er veel meer mogelijk. Zo kon het team tot op bijna het niveau van het individu bepalen wat voor persoonlijkheid je had. Natuurlijk gebruikten zij ook deze informatie om overtuigender te communiceren. Het ging niet alleen om het achterhalen wat het persoonlijkheidsprofiel was. Het team kon deze kennis ook gebruiken om specifieke profielen op te sporen. Zo konden ze boodschappen sturen naar mensen waarvan ze wisten dat het nog onbesliste republikeinen waren.

Stappenplan marketingstrategie Trump

Het bezitten en analyseren van data brengt je niets bij. Het is uiteindelijk wat je er mee doet dat het verschil maakt. Dit goed doen is een echte kunst. Want als je je bijvoorbeeld te veel focust op data, dan verlies je de authenticiteit in de boodschap. Je hebt data én psychologische inzichten nodig om het verschil te maken. Heel vaak denken mensen dat data minder belangrijk zijn omdat ze toch vooral maar bevestigen van wat ze al weten. Het is echter geen of-of-verhaal. Integendeel zelfs. Door het inzetten van data heb je de kracht om die intuïtie en vakkennis exponentieel te vermenigvuldigen. Het bedrijfsleven en de marketingindustrie moeten beseffen dat grootscheepse marketing niet meer werkt. Mensen raken geïrriteerd als organisaties hen niet op de juist manier aanspreken.

Ik vroeg het marketingteam wat voor stappenplan zij hanteren. Je kan het eigenlijk samenvatten in 4 stappen:

 1. Verzamelen van data
  In Amerika is bijna alle persoonlijke data te koop. Hoe verzamelen ze die data? Gewoon door ze te kopen. Dit gaat over winkeldata, maar bijvoorbeeld ook welke kerk je bezoekt. Er zijn in Amerika verschillende bedrijven die dergelijke data aanbieden.
 2. Data analyseren (psychometrie)
  Op basis van de (online) data berekenen ze dan de persoonlijkheidsprofielen. De mensen waarmee ik samen zat wilden natuurlijk niet in detail uitleggen hoe ze dit juist doen.
 3. Psychologie van het overtuigen
  Eenmaal ze weten wat voor persoonlijkheidsprofiel een bepaalde groep heeft, gaat de communicatiepsycholoog aan de slag. Op basis van de persoonlijkheidsprofielen creëert hij boodschappen die erg overtuigend zijn. De psycholoog waarmee ik samen zat vertelde mij dat zij hiervoor verschillende modellen en onderzoeken gebruiken. Dit gaat dan over onderzoeken en theorieën van Cialidini, Carnegie, Kahneman, Asch, Petty & Cacioppo, … Uit onderzoek bleek dat hun advertenties hierdoor 63% meer kliks genereerde. Contacteer mij gerust als je hier meer informatie over wilt. De psychologie van het overtuigen is namelijk onze specialiteit.
 4. Microtargeting
  Eenmaal de psycholoog klaar is met de boodschap treden de creatievelingen in werking. Zij maken een video of sterke visual en zorgen dat deze met de juiste targeting-technieken de juiste doelgroep bereiken. Natuurlijk vooral via Facebook, maar ook ‘gewoon’ via websites.

Een voorbeeld van hoe ze psychometrie toepasten:

In dit filmpje legt de CEO concreet uit wat zij met de data en psychologische kennis juist allemaal kunnen doen. De CEO geeft het voorbeeld van het second amendement (recht op het bezitten en dragen van wapens), iets waar Trump een grote voorstander van was. Hij wilde dit recht zeker niet wijzigen. Burgers die hoog scoorden op neuroticisme kregen een ander argument en/of visual dan burgers die hoog scoorden op inschikkelijkheid. Die eerste groep kreeg een foto te zien van een inbraak die inspeelt op dreiging. De tweede groep krijgt dan weer foto te zien van een vader en een kind op jacht om te wijzen op tradities en familie. Door dit zo aan te pakken waren Trump zijn digitale boodschappen veel effectiever dan die van Hillary Clinton.

De mensen waarmee ik samen zat wisten mij te vertellen dat iedere potentiële doelgroep moest voldoen aan minimaal twee voorwaarden. Eerst moesten ze op zijn minst 20% kans maken om effectief te gaan stemmen. Remember: in Amerika is er geen stemplicht. Daarnaast moesten ze ook nog minstens 50% kans maken om op Trump te stemmen. Als iemand niet aan deze twee voorwaarden voldeed, dan ben je voor het marketingteam niet interessant en krijg je dergelijke boodschappen ook niet zien, ook al scoorde je bijvoorbeeld hoog op neuroticisme.

Extreme beïnvloeding? 

Het klinkt allemaal wat griezelig en opdringerig, maar Cambridge Analytica meent dat deze aanpak er wel voor heeft gezorgd dat ze meer mensen bereikten en vooral ook een andere groep. Een groep die anders geen interesse had om naar de stembus te gaan. Ze zeiden het volgende tegen mij: “Het is niet aan journalisten of marketingmensen om te bepalen welke kandidaat goed of slecht is. Dit is aan de mensen zelf. “Niets dat we doen is gebaseerd om te begrijpen wat één individu zal doen. Wij gebruiken data om mensen in specifieke groepen te bundelen. Wij hebben zelfs niet de mogelijkheid om dit voor ieder specifiek individu te organiseren”.

Is dit bij ons mogelijk? 

Néén in Vlaanderen is dit niet mogelijk. Een exacte kopie als van wat er in Amerika gebeurde lijkt dan wel eerder moeilijk. In de VS zijn de wetten omtrent het uitbrengen van persoonlijke data veel minder streng dan in de Europese Unie. Het grootste verschil zit hem in de opt-in-optie. Concreet komt dit neer op het volgende: in Europa moet je toestemming geven om je persoonlijke data beschikbaar te maken. In de VS is het omgekeerd, daar moet je melden dat je het niet wilt. Dit is toch een groot verschil en maakt het verzamelen en analyseren van data niet evident. Europa kent ook grotere cultuurverschillen, waardoor het minder schaalbaar is. En misschien nog het grootste verschil van allemaal: het verkiezingssysteem is anders. Stemplicht of stemrecht? Tweepartijenstelsel of meerpartijenstelsel? Dat zijn erg grote verschillen.

Ere wie ere toekomt: Michal Kosinski

In 2008 was Michal Kosinski PhD-student aan Cambridge University. Hij heeft toen een facebookapplicatie ontwikkeld: MyPersonality-app. Kort gezegd was het eigenlijk een online vragenlijst die je persoonlijkheid berekende, ook gebaseerd op het OCEAN-model. Zonder dat hij het verwacht had, vulden extreem veel mensen deze vragenlijst in. Kosinski connecteerde vervolgens al deze persoonlijkheidskenmerken aan online data zoals de facebookpagina’s die ze hadden geliked. Zo blijkt dat mensen die Lady Gaga liken meestal hoog scoren op extraversie. Door dit model verder te professionaliseren konden ze op een bepaald moment met 95% zekerheid voorspellen welke huidskleur je had. Zonder het profiel te zien natuurlijk. En voor politieke partijen konden ze ook met 85% zekerheid voorspellen voor welke partij je zou stemmen. Door middel van 70 likes te analyseren wisten ze eigenlijk meer over de persoon, dan dat zijn vrienden over hem of haar wisten. Het werk van Michal Kosinski is de basis van de marketingstrategie van Cambridge Analytica, al was het nooit zijn bedoeling dat een marketingteam hier in deze mate gebruik van zou maken.

Ik wil hier graag meer info over!

No comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Wachtwoord vergeten?

Meld je aan

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.

GRATIS TIPS?
Een sociale media audit?
Organisatieblindheid zorgt ervoor dat je niet meer jouw eigen verbeterpunten ziet. Als onafhankelijke experts is het voor ons makkelijker om de kinderfoutjes op te sporen en de ‘quick wins‘ te zien.
 • Krachtig advies
 • Volledig op jouw maat
 • Veel praktische tips
 • Korte termijn
 • Onafhankelijk onderzoek
 • Begrijpbaar
 • Psychologisch onderbouwd
"ja, ik wil meer informatie over de sociale media audit!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Starterspakket
CONTACT
Bedankt voor jouw interesses in het starterspakket. Geef wat uitleg over jouw situatie en wij nemen snel contact met je op.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Basispakket
CONTACT
Bedankt voor jouw interesses in het basispakket. Geef wat uitleg over jouw situatie en wij nemen snel contact met je op.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Gevorderd
CONTACT
Bedankt voor jouw interesses in het pakket voor gevorderden. Geef wat uitleg over jouw situatie en wij nemen snel contact met je op.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Perscommunicatie
Bedankt voor jouw interesse in deze dienst. Laat in het contactformulier weten waar je juist nood aan hebt. Wij nemen dan snel met jou contact op.
 • Persbericht schrijven
 • Analyse en monitoren
 • Presentatie perscommunicatie
 • Workshop persberichten schrijven
CONTACT
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Personal branding
Bedankt voor jouw interesse in deze dienst. Laat in het contactformulier weten waar je juist nood aan hebt. Wij nemen dan snel met jou contact op.
 • Keynotes online personal branding
 • Workshops online personal branding
 • Optimalisatie online personal branding
 • Personal branding voor politici
CONTACT
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Sociale media
Bedankt voor jouw interesse in deze dienst. Laat in het contactformulier weten waar je juist nood aan hebt. Wij nemen dan snel met jou contact op.
 • Starterskit sociale media
 • Presentatie of workshop sociale media
 • All-In-One sociale media
 • Sociale media audit
 • Sociale media Q&A
 • Politieke communicatie en sociale media
CONTACT
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Online marketing
Bedankt voor jouw interesse in deze dienst. Laat in het contactformulier weten waar je juist nood aan hebt. Wij nemen dan snel met jou contact op.
 • All-In-One Responsive Website
 • Blog onderhouden
 • Social media
 • E-mailmarketing
 • Online adverteren
CONTACT
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Workshop politieke communicatie
Via deze praktische workshop krijg je veel bruikbare en inspirerende tips om te scoren met sociale media. Alles is psychologisch en wetenschappelijk onderbouwd.
 • Je wilt de laatste trends?
 • Je wilt veel concrete tips?
 • Hoe maak je een goede indruk?
 • Hoe zorg je voor interactie?
 • Hoe ga je om met negatieve reacties?
 • Je wilt een groter bereik?
 • Hoe moet je mensen overtuigen?
"ja, ik wil meer informatie over de workshop!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Presentatie online marketing
Via deze inspirerende presentatie krijg je bruikbare en inspirerende tips om te scoren met sociale media. Alles is psychologisch en wetenschappelijk onderbouwd.
 • Ideaal om een groep te inspireren
 • Concrete tips
 • Waarom zijn sociale media belangrijk?
 • Psychologische effecten van sociale media?
 • Hoe moet je mensen overtuigen?
 • Regels van het online adverteren
"ja, ik wil meer informatie over de presentatie!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Freelance campagnemanager
Huur ons in om samen een fantastische campagne te maken. Niet zoveel kennis van politieke communicatie, laatste trends en succesvolle technieken? Geen probleem! Wij staan jou met raad en daad bij.
 • Flyers
 • Website
 • Sociale media
 • Pers
 • ...
  "ja, ik wil hulp voor mijn campagne!"
  Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Q&A politieke communicatie
Zit je met enkele concrete vragen? Je hebt een strategie uitgewerkt en wilt deze eens aan een expert voorleggen? Je wilt snel concrete feedback. Via een Skype-gesprek antwoorden wij een uur lang op al jouw vragen.
 • Kort
 • Snel
 • Concrete feedback
 • Goedkoop
"ja, ik wil een uurtje vragen stellen!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Freelance campagnemanager
Huur ons in om samen een fantastische campagne te maken. Niet zoveel kennis van politieke communicatie, laatste trends en succesvolle technieken? Geen probleem! Wij staan jou met raad en daad bij.
 • Website
 • Sociale media
 • Pers
 • Flyers
 • ...
"ja, ik wil meer informatie over deze samenwerking!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
USA ROADTRIP
Ik ging richting de States om er te leren over politieke communicatie, verkiezingen en marketing. Ik wil er een e-book over schrijven en een presentatie over maken. Interesse? Laat jouw gegevens na. Ik neem contact met je op van zodra alles klaar is.
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
GEGEVENS
USA ROADTRIP
Ik ging richting de States om er te leren over politieke communicatie, verkiezingen en marketing. Ik wil er een e-book over schrijven en een presentatie over maken. Interesse? Laat jouw gegevens na. Ik neem contact met je op van zodra alles klaar is.
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
GEGEVENS
Snapchat en politiek
Snapchat is aan het boomen! Met de verkiezingen in het vooruitzicht kan het dus ook een belangrijk kanaal worden om als lokaal politicus op aanwezig te zijn. Met Snapchat kan je een jonge doelgroep bereiken, toekomstige kiezers
 • Gratis
 • E-book
 • Quick wins
 • Handleiding
 • Voorbeelden
"ja, ik wil een gratis e-book downloaded over Snapchat"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Snapchat en politiek
Snapchat is aan het boomen! Met de verkiezingen in het vooruitzicht kan het dus ook een belangrijk kanaal worden om als lokaal politicus op aanwezig te zijn. Met Snapchat kan je een jonge doelgroep bereiken, toekomstige kiezers
 • Gratis
 • E-book
 • Quick wins
 • Handleiding
 • Voorbeelden
"ja, ik wil een gratis e-book over Snapchat en politiek"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Snapchat en politiek
Snapchat is aan het boomen! Met de verkiezingen in het vooruitzicht kan het dus ook een belangrijk kanaal worden om als lokaal politicus op aanwezig te zijn. Met Snapchat kan je een jonge doelgroep bereiken, toekomstige kiezers
 • Gratis
 • E-book
 • Quick wins
 • Handleiding
 • Voorbeelden
"ja, ik wil een gratis e-book downloaded over Snapchat"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Een sociale media audit?
Organisatieblindheid zorgt ervoor dat je niet meer jouw eigen verbeterpunten ziet. Als onafhankelijke experts is het voor ons makkelijker om de kinderfoutjes op te sporen en de ‘quick wins‘ te zien.
 • Goedkoop
 • Kort en krachtig advies
 • Volledig op jouw maat
 • Veel praktische tips
 • Korte termijn
 • Onafhankelijk onderzoek
 • Begrijpbaar
"ja, ik wil meer informatie over de sociale media audit!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Presentatie politieke communicatie
Ik trok enkele weken naar Amerika om er te leren over de verkiezingen en politieke marketing. Amerika is namelijk nog steeds een trendsetter op vlak van politieke communicatie. Wil je als eerste de nieuwe succesvolle trends horen? Nodig mij dan nu GRATIS uit voor een keynote! Wacht niet te lang! Ik kan maar een beperkt aantal gratis presentaties geven vanwege een drukke agenda.
 • Praktische tips
 • Boeiende anekdotes
 • Amerikaanse verkiezingen
 • Volledig Gratis
"ja, ik wil meer informatie over de presentatie!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Big data en politiek?
Big data wordt gezien als 'the new big thing' in politieke communicatie. Wie als eerste iets nieuws op een goede manier kan inzetten, wint verkiezingen. Data verzamelen en data analyseren is niet eenvoudig. Wij hebben echter een oplossing. Goedkope analyserapporten! Benieuwd wat dit juist inhoudt? Neem dan snel contact met ons op en ga zo met voorsprong de volgende verkiezingen in!
"ja, ik wil meer informatie over de analyserapporten!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Snapchat en politiek
Snapchat is aan het boomen! Met de verkiezingen in het vooruitzicht kan het dus ook een belangrijk kanaal worden om als lokaal politicus op aanwezig te zijn. Met Snapchat kan je een jonge doelgroep bereiken, toekomstige kiezers
 • Gratis
 • Tips
 • Quick wins
 • Praktisch
"ja, ik wil gratis tips over Snapchat en politiek"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
OR
Ontvang regelmatig waardevolle tips!
{subscription-facebook}
{subscription-google}
MIS GEEN TIPS!
Wil je regelmatig waardevolle tips en voorbeelden in jouw mailbox? Schrijf je dan nu in voor onze gratis updates met tips.
SHARE
OF
Blijf op de hoogte!
Door je aan te melden krijg je waardevol advies over sociale media, politieke communicatie en personal branding. Geen overload aan informatie. Kort en krachtige tips. Beloofd!
GRATIS keynote
Wij nemen contact met jou op om een datum af te spreken.
  Wij haten spam!
Enter Your Account
{loginbox-username}
{loginbox-password}
{loginbox-remember}
Remember Me
{recaptcha}
{loginbox-submit}
GRATIS WEBINAR
Schrijf je in voor de gratis webinar over trends in politieke communicatie.
Dinsdag 13 december van 12u tot 13u.
DE BEELDVOERDER
"ja, ik wil meer informatie over deze samenwerking!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
"ja, ik wil meer informatie over deze samenwerking!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Workshop personal branding
Via deze praktische workshop krijg je veel bruikbare en inspirerende tips om te scoren met personal branding. Alles is psychologisch en wetenschappelijk onderbouwd.
 • Hoe maak je een goede online indruk?
 • Je wilt veel concrete tips?
 • Wat zijn de succesfactoren?
 • Psychologische experimenten
 • Concrete voorbeelden
 • Sociale media en personal branding
"ja, ik wil meer informatie over de workshop!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Workshop personal branding
Via deze praktische workshop krijg je veel bruikbare en inspirerende tips om te scoren met personal branding. Alles is psychologisch en wetenschappelijk onderbouwd.
 • Hoe maak je een goede online indruk?
 • Je wilt veel concrete tips?
 • Wat zijn de succesfactoren?
 • Psychologische experimenten
 • Concrete voorbeelden
 • Sociale media en personal branding
"ja, ik wil meer informatie over de workshop!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Blijf op de hoogte!
Wil je steeds op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? Of wil je regelmatig waardevolle tips en voorbeelden in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Ja, ik wil gratis tips E-mailadres Achternaam
Hoe word ik burgemeester?
Tijdens de Amerikaanse verkiezingen trok ik 3 weken naar Amerika om er van de besten bij te leren. Ik heb een groot deel van mijn opgedane kennis nu neergeschreven. Om dit e-book zo praktijkgericht mogelijk te houden, heb ik me vooral gefocust op de lokale verkiezingen. Meld je aan en je ontdekt maar liefst 30 tips om burgemeester te worden!
 • Gratis
 • E-book
 • 30 tips
 • Handleiding
 • Voorbeelden
"ja, ik wil een gratis e-book met tips om burgemeester te worden."
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
HOE WORD JE BURGEMEESTER?
Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen trok ik naar Amerika om er de experts op vlak van social media en politieke marketing te interviewen. In februari zit ik in Washington DC samen met het marketingteam van President Donald Trump. De weken en maanden na mijn roadtrip trok ik heel Vlaanderen rond om mijn verzamelde kennis te delen via een keynote. Een groot deel daarvan heb ik nu neergeschreven. Om dit e-book zo praktijkgericht mogelijk te houden, heb ik me vooral gefocust op de lokale verkiezingen.
Download net als meer dan 1000 andere politici het e-book en je krijgt maar liefst 30 tips voor jouw (online) campagne.
Workshop scoren met sociale media
Via deze praktische workshop krijg je veel bruikbare en inspirerende tips om te scoren met sociale media. Alles is psychologisch en wetenschappelijk onderbouwd. Zet alvast in je agenda: 9, 16 en 23 maart. Investering = €295 excl. BTW
 • Hoe maak je online een goede eerste indruk?
 • De principes van het online overtuigen?
 • Van een idee naar een communicatiestrategie
 • Op welke kanalen moet je inzetten?
 • Online adverteren
 • Welke tools besparen je tijd?
 • Trends in sociale media
"ja, ik wil mij inschrijven voor de workshop!"
Na deze inschrijving sturen wij je een factuur
Twitter en politiek
Tijdens mijn opleiding communicatiemanagement deed ik een onderzoek naar de gebruikte tactieken door Vlaamse politici op Twitter. Ik heb nu alles wat samengevat en gebundeld in een gratis whitepaper.
 • Gratis
 • Whitepaper
 • Tips
 • Onderzoek
 • Twitter
"ja, ik wil deze gratis whitepaper over Twitter en politieke communicatie."
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Podcast
Via onze podcast kan je verschillende afleveringen beluisteren over trends in politieke communicatie. Wil je na de laatste aflevering de belangrijkste inzichten per mail krijgen? Schrijf je dan nu in!
 • Facebook
 • Snapchat & Instagram
 • Video's
 • Personal branding
 • Big data
"ja, ik wil de belangrijkste inzichten uit de podcast."
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Psychometrie & politiek
Big data in combinatie met psychologische modellen wordt gezien als 'the new big thing' in politieke communicatie. Wie als eerste iets nieuws op een goede manier kan inzetten, wint verkiezingen. Neem met ons contact op als hierover meer informatie wilt. Of laten we eens samenzitten!
"ja, ik wil hier meer informatie over!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
"ja, ik wil meer informatie over deze samenwerking!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
267% MEER CONVERSIE
Benieuwd wat voor psychologisch trucje maar liefst 267% conversie opleverde?
Ik stuur je het onmiddellijk door per mail!
"ja, ik wil meer informatie over deze presentatie!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Twitter en politiek
Tijdens mijn opleiding communicatiemanagement deed ik een onderzoek naar de gebruikte tactieken door Vlaamse politici op Twitter. Ik heb nu alles wat samengevat en gebundeld in een gratis whitepaper.
 • Gratis
 • Whitepaper
 • Tips
 • Onderzoek
 • Twitter
"ja, stuur mij deze gratis whitepaper!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Twitter en politiek
Tijdens mijn opleiding communicatiemanagement deed ik een onderzoek naar de gebruikte tactieken door Vlaamse politici op Twitter. Ik heb nu alles wat samengevat en gebundeld in een gratis whitepaper.
 • Gratis
 • Whitepaper
 • Tips
 • Onderzoek
 • Twitter
"ja, stuur mij deze gratis whitepaper!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
"ja, ik wil meer informatie over deze samenwerking!"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.
Ik kan je niet onmiddellijk laten weten hoeveel een workshop kost. Dit hangt af van de duur, aantal deelnemers, onderwerp, ...
Prijzen variëren van 240 euro tot 1970 euro
Vul je gegevens onderaan in, dan neem ik onmiddellijk met jou contact op. Zo kan ik luisteren naar je vragen en je een correcte prijs geven.
7 POWER TIPS
Wij bundelden 7 krachtige tips die jouw bereik op Facebook onmiddellijk zullen verhogen. Nog niet echt bezig met sociale media en wil je hier verandering in brengen? Deze tips zijn ideaal om te starten!
"Krijg onmiddellijk het gratis e-book met tips om je bereik op Facebook te verhogen."
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.

✅ Gratis

✅ 7 krachtige tips

✅ Facebook

✅ Bereik verhogen

✅ E-book

7 TIPS NEUROMARKETING
Wij bundelden 7 krachtige tips uit de neuromarketing en sociale psychologie. Vaak eenvoudig en kleine verschillen, maar de resultaten zijn indrukwekkend.
"Krijg onmiddellijk het gratis e-book met tips uit de neuromarketing en psychologie"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.

✅ Gratis

✅ 7 krachtige tips

✅ Neuromarketing

✅ Sociale psychologie

✅ E-book

Zelfde prijs, toch goedkoper
Wij bundelden 5 trucjes uit psychologie om je prijs goedkoper te doen lijken. Vaak eenvoudig en kleine verschillen, maar de resultaten zijn indrukwekkend.
"Krijg onmiddellijk het gratis e-book met trucs uit de psychologie"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.

✅ Gratis

✅ 5 psychologische trucs

✅ Prijspsychologie

✅ E-book

✅ Concrete voorbeelden

GRATIS ANALYSE
Wij leggen je aan de hand van 70 concrete punten uit hoe het KOLA-model jou kan helpen. Zo krijg je advies om je online marketingtechnieken te verbeteren.
"Krijg onmiddellijk gratis tips. Toegepast op jouw case"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.

✅ Gratis

✅ Krachtige tips

✅ KOLA

✅ Consultancy

✅ Online marketing

Ik kan je niet onmiddellijk laten weten hoeveel de investering van een workshop is. Dit hangt af van de duur en het aantal deelnemers.
Prijzen variëren van 290 euro voor een uur tot 2100 euro voor een hele dag.
Vul je gegevens onderaan in, dan neem ik onmiddellijk met jou contact op. Zo kan ik luisteren naar je ambities en je een correcte prijs geven.
GRATIS ANALYSE
Wij leggen je aan de hand van 70 punten uit hoe je jouw Facebookpagina of website kan verbeteren.
"Krijg onmiddellijk gratis tips. Toegepast op jouw case"
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.

✅ Gratis

✅ Krachtige tips

✅ Optimalisatie

✅ Consultancy

✅ Online marketing

Ik kan je niet onmiddellijk laten weten hoeveel de investering is. Alles hangt af van waar je nood aan hebt.
Prijzen liggen tussen 977 euro tot 6997 euro.
Vul je gegevens onderaan in, dan neem ik onmiddellijk met jou contact op. Zo kan ik luisteren naar je ambities en je een correcte prijs geven.
Tips campagne Macron
De belangrijkste lessen die jij kan leren van president Macron op vlak van Big Data, psychologie, overtuigen en sociale media.
"Krijg onmiddellijk het gratis e-book met tips uit de campagne van Macron."
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.

✅ Gratis

✅ Krachtige tips

✅ Sociale media

✅ Campagne voeren

✅ E-book

Tips politieke websites
Wil je weten wat nu een website geschikt maakt voor politieke campagnes? Download dan gratis dit e-book. Je krijgt veel handige tips en een checklist die je kan gebruiken voor je website. We benoemen ook de meest gemaakte fouten.
"Krijg onmiddellijk het gratis e-book met tips om je website te verbeteren."
Wij haten spam! Deze gegevens worden niet gedeeld.

✅ Gratis

✅ Krachtige tips

✅ Website

✅ Handige checklist

✅ E-book

21 tips van echte experts!
De belangrijkste lessen die jij kan leren van CEO's, journalisten en professoren uit België en Nederland.
"Krijg onmiddellijk het gratis e-book met tips uit de podcast."
Jouw gegevens blijven veilig bij ons.

✅ Gratis

✅ Krachtige tips

✅ Sociale media

✅ Campagne voeren

✅ E-book