Perception is reality. Deze zin heb je zeker en vast wel al eens gehoord. Vanuit mijn psychologische achtergrond kan ik dat alleen maar beamen. In de beoordelingsprocessen treden vaak effecten op waar wij ons niet van bewust zijn. Deze psychologische vertekeningen maken het objectief beoordelen of communiceren onmogelijk. Het is belangrijk dat je weet hebt van zulke effecten. Ik som enkele psychologische vertekeningen op:

Primacy-effect

De bevinding dat informatie die het eerst in een reeks voorkomt, meer impact heeft op impressies dan later gepresenteerde informatie. Dit wordt ook wel het eerste-indrukeffect genoemd.

Recency-effect

Ook wel bekend als het laatste-indrukeffect, of recentheidseffect. Het staat dus voor het effect dat optreedt wanneer iemand te veel aandacht besteedt aan de laatste indruk die men van een persoon heeft gekregen.

vinger wijst naar oplichtend breinHalo- effect

Een bepaalde positieve eigenschap krijgt een te grote nadruk. Op basis hiervan worden andere eigenschappen ook snel als positief ervaren. Deze andere eigenschappen waren zonder het halo-effect niet eens opgevallen of niet als belangrijk beschouwd. Bovendien is er soms sprake van een aanname, dus zonder concreet bewijs. Het halo-effect wordt ook wel het stralenkans-effect genoemd.

Horn-effect

Het tegenovergestelde van het halo-effect. Alleen ligt hier de nadruk te veel op een negatieve eigenschap, waardoor andere eigenschappen ook als negatief worden ervaren. De algemene negatieve indruk ontstaat soms op basis van één ervaring of eigenschap.Valse consensuseffect     

De tendens tot overschatting van consensus voor eigen opinies, attributies en gedrag. Bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek waarvan een enthousiaste kandidate toch niet voor jouw bedrijf kiest maar beslist om op een ander voorstel in te gaan.

Fundamentele attributiefout          

De neiging om de impact van situaties op het gedrag van anderen te onderschatten en de aandacht te richten op persoonsgebonden oorzaken.

Confirmatievertekening

De neiging om informatie te verzamelen, te interpreteren en te scheppen, in overeenstemming met de gangbare opvatting.

Het is dus erg belangrijk dat je bewust omgaat met zulke effecten. Zodat je op een objectieve en niet-vertekende manier optimaal kan communiceren.

Wil je meer informatie over psychologische vertekeningen of experimenten? Benieuwd naar psychologische tips om meer uit je communicatie te halen? Schrijf je dan nu in en ontvang regelmatig waardevolle tips per mail.

[button url=”https://exposure.be/blog/psychologischevertekeningen/?ulp=68TI6Y8Li6a9iGjD” text=”Ja, ik wil gratis tips!” size=”” type=”primary” icon=”” external=”0″]