Een overzicht van de verschillende Facebookpagina van de vakbonden en wat ze uitgeven op sociale media zoals Facebook en Instagram.

Een overzicht van de uitgaven op Facebook en Instagram aan Vlaamse kant. Uitgaven gaan over de afgelopen 90 dagen. 

Wat geeft ABVV uit op sociale media?

Wat geeft ACV uit op sociale media?

Wat geeft ACLVB uit op sociale media?

Een overzicht van de uitgaven op Facebook en Instagram aan Waalse zijde. Uitgaven gaan over de afgelopen 90 dagen. 

Wat geeft FGTB uit op sociale media?

Wat geeft CSC uit op sociale media?

Wat geeft CGSLB uit op sociale media?