Waarom hangen er nepvliegen in mannenurinoirs? Waarom gaan mensen in een bepaald gebouw sneller de trap nemen dan de lift? Hoe komt het dat mensen Holle Bolle Gijs in de Efteling zo leuk vinden? De antwoorden op deze vragen hebben allemaal te maken met nudging.

Maar wat betekent nudging (of nudgen) precies? Hoe ga je ermee aan de slag en werkt het altijd? Bij Exposure leggen we je het hele proces van A tot Z uit. Er zijn mogelijkheden om deel te nemen aan keynotes, workshops, persoonlijke trajecten en brainstormsessies.

Door contact met ons op te nemen kunnen wij jou succesvolle voorbeelden van nudging sturen.

Ons boek, “Nudging en en Overtuigen: Gedragsverandering in de praktijk met meer dan 100 voorbeelden en concrete inzichten”, is de ultieme gids voor iedereen die op zoek is naar waardevolle inzichten en succesvolle voorbeelden op het gebied van nudging. 

Als je meer wilt weten over hoe je gedrag kunt stimuleren en veranderen, is dit boek zeker de moeite waard om te lezen. 

Boek Nudging en Overtuigen Reinout Van Zandycke en Ciska Wybo

Wil je na het lezen van deze blog nog meer informatie omtrent nudging? 
Klik dan op de onderstaande knop voor een gratis e-book boordevol interessante inzichten!

Definitie van nudging

Nudging is een motivatietechniek waarbij het gedrag van mensen op een voorspelbare manier wordt beïnvloed, door hen onbewust en ongedwongen te stimuleren tot het maken van een bepaalde keuze. Een kleine interventie zorgt voor een gedragswijziging. Vrij vertaald betekent ‘nudge’ ‘een duwtje’. Er wordt een duwtje in de ‘goede’ richting gegeven.

Het is niet zo dat elke tussenkomst in menselijk gedrag als nudging kan gezien worden. Een cruciaal kenmerk is dat er van dwang geen sprake is. Er is keuzevrijheid. Het zorgt er enkel voor dat de ene keuze aantrekkelijker wordt gemaakt.

Een snelheidslimiet is dus geen vorm van nudging, omdat er een straf aan vasthangt voor wie de limiet overtreedt. Een bekend voorbeeld van succesvolle en effectieve ‘nudges’ zijn afbeeldingen van voetstappen op de grond die de voetganger leiden naar de trap in plaats van de lift. De voetstappen willen mensen stimuleren om de trap te nemen, maar het is geen verplichting.

Foto nudging voetstappen op trap
Voetstappen op de grond om voetgangers te nudgen

Een groot voordeel van nudging is de toegankelijkheid ervan. Nudges zijn vaak goedkoop en eenvoudig in de praktijk te brengen. Wie goed oplet, komt dagelijks zeker één nudge tegen. Nudges zijn dan ook nuttig om gedrag bij te sturen. Vooral de overheid past deze techniek toe om mensen te stimuleren om zich op een bepaalde manier te gedragen. Ook verschillende bedrijven pasten nudiging al succesvol toe, zoals onderstaande voorbeelden aantonen.

Voorbeelden van nudging

Website versus brief
Wetenschappers onderzochten voor de Amerikaanse gezondheidsdienst wat er gebeurt als men ouderen alle persoonlijke, relevante informatie (over mutualiteitsplannen) per brief toestuurde. Dit is een alternatief voor de website, waar men alle informatie op kan vinden. De behandelingsgroep kreeg de brief, de controlegroep kreeg het websiteadres. Alle informatie was zowel op de site als in de brief te vinden.

Het geven van de informatie in plaats van de consument zelf actief op zoek te laten gaan, had een grote impact. In de behandelde groep veranderde 28% van mutualiteitsplan, tegenover 17% in de controlegroep. Deze ingreep veroorzaakte een gemiddelde daling van de voorspelde kosten van 100 dollar per jaar, bij de personen die een brief ontvingen.

Nudging op de werkvloer
Wil jij als werkgever je werknemers stimuleren om gezonde keuzes te maken en duurzamer te leven? Dan zijn er verschillende simpele technieken die je kunt toepassen om werknemers te nudgen.

Zo kan het aanbieden van watertappunten ervoor zorgen dat werknemers meer water drinken. En wil je dat je werknemers de trap nemen in plaats van de lift? Maak dan de trap aantrekkelijk en laat bijvoorbeeld zien hoeveel calorieën je verbrandt wanneer je de trap neemt. 

Ook kun je bijdragen aan minder afvalproductie door recyclagebakken te plaatsen op de werkvloer. En als je wil dat je werknemers gezonder eten zorg je best voor een zichtbare fruitmand op kantoor. 

Dit zijn allemaal kleine veranderingen die grote effecten kunnen hebben. Door nudging kunnen werknemers gestimuleerd worden om gezonder en duurzamer te leven, zonder dat dit veel moeite kost.

Gezonde McDonald’s verleiding
Een paar jaar geleden lanceerde McDonald’s in de Verenigde Staten en Canada de campagne “Favorites Under 400”. Dit was een campagne die zich richtte op menu-opties die minder dan 400 calorieën bevatten. 

Het doel was om klanten te laten zien dat er gezonde opties beschikbaar zijn, zonder ze te dwingen om voor een specifieke optie te kiezen. Door het woord “favoriet” te gebruiken, benadrukte McDonald’s dat deze menu-opties populair waren bij klanten, wat een vorm van sociale bewijskracht creëerde. Dit maakte klanten meer geneigd om voor deze goedkopere en gezonde opties te kiezen.

De campagne was een succes, omdat de verkoop van gezonde menu-items toenam en klanten zich meer bewust werden van de gezonde opties op het menu.

Zwerfvuil tegengaan
In Vlaanderen investeerde Colruyt 700 000 euro in de aanpak van zwerfvuil. Dat geld werd voor een groot deel gespendeerd aan vuilbakken waarbij je afval kunt sorteren. Die vuilbakken werden op toegankelijke plaatsen gezet en oogden aantrekkelijk. Het was de bedoeling om klanten zo een duwtje in de rug te geven om hun zwerfvuil in de vuilnisbak te gooien. De resultaten bewezen dat het werkte. Er ligt een kwart minder zwerfvuil dan voordien.

Om de klanten nog meer te motiveren, begon Colruyt een nieuwe actie. Wie een originele video instuurde over de manier waarop afval in de vuilnisbak werd gegooid, won een prijs.

Ook in Engeland werd er een nudging campagne gelanceerd om de straten proper te houden.

Prestaties van leraren verbeteren
In dit experiment werd het effect van verlies (= verliesaversie) op het verbeteren van leraarprestaties getest in Chicago. Tijdens het schooljaar werden leraren willekeurig gevraagd om deel te nemen aan een ‘betaal-voor-prestatie-programma’ met een winst- en verliesbehandeling.

De ‘winstgroep’ kreeg aan het eind van het jaar een geldbonus gekoppeld aan de prestaties van de leerlingen. Aan de leraren in de ‘verliesgroep’ werd aan het begin van het jaar een vast bedrag gegeven. Ze moesten het geld teruggeven wanneer de leerlingen niet aan de vooropgestelde prestatiedoeleinden voldeden. De leraren van beide groepen kregen dezelfde bonus voor het bereiken van dezelfde doelstellingen.

De ene groep kreeg de beloning dus vooraf (verliesgroep), de andere achteraf (winstgroep). Deze aanpak zorgde voor een verhoging in de examenresultaten van de leerlingen bij de verliesgroep. De winstgroep toonde mindere resultaten. De angst om de geldbeloning te verliezen, zorgde voor meer motivatie bij de leerkrachten.

Nudging in marketing

In marketing is nudging een subtiele en effectieve techniek die marketeers kunnen gebruiken om het gedrag van consumenten te stimuleren en hun beslissingen te sturen zonder te manipuleren. 

Een goed voorbeeld van nudging in de marketing is de manier waarop supermarkten hun producten presenteren. Door bepaalde producten op ooghoogte te plaatsen en aantrekkelijk te verpakken, worden consumenten als het ware gestuurd om deze producten te kopen. Ook het gebruik van sociale bewijskracht – door bijvoorbeeld op de verpakking aan te geven dat een bepaald product populair is – kan consumenten overtuigen om een aankoop te doen.

Een ander voorbeeld van nudging in de marketing is de manier waarop energiebedrijven hun klanten aansporen om energiezuinig te zijn. Door het geven van persoonlijke feedback op het energieverbruik, het gebruik van sociale bewijskracht en het verstrekken van beloningen, kunnen consumenten worden aangemoedigd om hun energieverbruik te verminderen.

Eén van de belangrijkste doelen van nudging is dus om consumenten te stimuleren om gewenst gedrag te vertonen, zoals het kopen van een product of het invullen van een formulier. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop online retailers hun check-out proces hebben ontworpen. Door het vermelden van het aantal beschikbare producten, het aanbieden van gerelateerde producten en het gebruik van bepaalde kleuren, worden klanten subtiel gestimuleerd om meer te kopen dan ze oorspronkelijk van plan waren.

Grondleggers van nudging theorie

Het concept nudging vindt zijn oorsprong in de gedragseconomie en wordt toegeschreven aan de Amerikaanse academici Richard Thaler en Cass Sunstein. Ze bouwden veel van hun theorie op het werk van de Israëlisch-Amerikaanse psychologen Daniel Kahneman en Amos Tversky, dat voor het eerst opdook in de jaren zeventig in psychologische tijdschriften.

Ze zien een nudge als een aspect van de keuze-omgeving die mensen aanzet een bepaald gedrag te vertonen of keuze te maken die gewenst is. De alternatieve keuzemogelijkheden worden hierbij niet verboden en er worden geen significante veranderingen doorgevoerd op vlak van economische besteding.

De nudge-theorie van Thaler en Sunstein werd populair in 2008 door hun boek ‘Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness’, dat een grote internationale bestseller werd. Ook Kahneman’s boek uit 2012 ‘Thinking, Fast and Slow’ werd een bestseller.

Foto Richard Thaler
Richard Thaler
Cass Sunstein
Cass Sunstein

Wist je dat:

 • Zowel Kahneman (2002) als Thaler (2017) ooit de Nobelprijs voor de Economie wonnen?
 • Sunstein de nudging-adviseur van Obama was?

Wil je na het lezen van deze blog nog meer informatie omtrent nudging? 
Klik dan op onderstaande knop voor een gratis e-book boordevol interessante inzichten!

Soorten nudges

Er is een grote verscheidenheid aan nudges en deze blijft groeien. Sunstein onderscheidt de 10 belangrijkste nudges:

 • Standaardoptie (default option)
  Door van een bepaalde keuze een standaardoptie te maken, worden we gestimuleerd om bij deze keuze te blijven. Als mensen bijvoorbeeld automatisch worden ingeschreven voor een pensioenplan, zullen ze meer geneigd zijn om dit te behouden en gaan ze vanzelf ook meer sparen. Ze hebben echter nog steeds de keuze om zich uit te schrijven indien ze dit wensen. Maar mensen zijn geneigd om bij de standaardoptie te blijven omdat het minder moeite kost om het te behouden dan om een andere keuze te maken. Mensen hebben vaak de neiging om vast te houden aan de status quo, en het maken van een andere keuze kan een drempel vormen vanwege de extra inspanning en besluitvorming die hierbij komt kijken.
 • Vereenvoudiging
  Als procedures gemakkelijker en toegankelijker gemaakt worden, zullen meer mensen ze volgen. In veel landen zijn formulieren en regelgevingen complex voor onderwijs, financiën en gezondheid. Als het een moeilijke en lange procedure is om de ziekenhuiskosten na een operatie terug te krijgen, zal niet iedereen van de voordelen kunnen genieten door de complexiteit van de procedure.

      Een ander voorbeeld van het toegankelijker maken, is een toerismeformulier van een            stad in verschillende talen aanbieden.

      Wanneer je ongewenst gedrag wil afleren is het het bewust moeilijker maken van                    procedures ook een optie. Zo kan deze techniek worden gebruikt om de weerstand te          verhogen. Wanneer je dit toepast moet dit met de nodige voorzichtigheid gebeuren.              Het creëren van onnodige obstakels kan leiden tot ontevredenheid bij klanten en zelfs          tot reputatieschade voor het bedrijf. Bovendien kan het degenen ontmoedigen die wel        bereid waren om de inspanning te leveren, waardoor potentiële klanten verloren gaan.        Het is daarom van cruciaal belang om de voordelen en nadelen van het moeilijker                    maken van procedures zorgvuldig af te wegen en ervoor te zorgen dat de complexiteit          niet onnodig hoog is. Het doel moet altijd zijn om processen te vereenvoudigen en                  toegankelijker te maken, tenzij er een duidelijke en gerechtvaardigde reden is om het            tegenovergestelde te doen.

 • Focus op sociale normen
  Het benadrukken van wat de meeste mensen doen, zorgt voor een effect. Een voorbeeld hiervan is: ‘84% van de mensen houdt zich aan de snelheidsregels’. Je bent dus geneigd om niet te snel te rijden en de meerderheid te volgen.

      Er kan ook benadrukt worden wat de meeste mensen denken dat je zou moeten doen,          bijvoorbeeld ‘90% van de Belgen vindt dat mensen hun belastingen op tijd zouden                  moeten betalen’. Je wilt hen volgen en je belastingen ook op tijd te betalen.

      Hoewel het benadrukken van wat de meeste mensen doen of denken, vaak leidt tot                positieve resultaten, kan social proof ook een averechts effect hebben in situaties                    waarin mensen zich willen onderscheiden van de rest. Dit is met name het geval bij de          verkoop van luxeproducten, waarbij mensen juist op zoek zijn naar exclusiviteit en                  individualiteit. Het benadrukken van wat de meerderheid doet of denkt, kan ervoor                zorgen dat mensen zich niet meer speciaal voelen en daarom minder geneigd zijn om            het product te kopen. In deze gevallen kan het beter zijn om te focussen op de unieke            aspecten van het product en hoe het de koper onderscheidt van anderen, in plaats van          te vertrouwen op social proof. Het is belangrijk om te begrijpen in welke situaties                    social proof wel of niet effectief is, en om de juiste strategie te kiezen op basis van de            specifieke behoeften en wensen van de doelgroep.

 • Verhoging van gemak 
  Door gezonde voeding op ooghoogte in de winkel plaatsen, wordt het gemakkelijk voor klanten om voor deze zichtbare keuze te kiezen.  
 • Transparantie
  Het duidelijk vermelden van de kosten bij een bepaalde kredietkaart of het aantal calorieën op de verpakking zorgt ervoor dat mensen niet voor verrassingen komen te staan. Er is openheid en transparantie over het product.
 • Waarschuwingen
  Waarschuwingen kunnen een effectieve manier zijn om mensen bewust te maken van de mogelijke risico’s van een product of gedrag. Door het gebruik van grote letters, vetgedrukte woorden en heldere kleuren, kunnen waarschuwingen de aandacht trekken en mensen aanzetten tot veiliger gedrag. Een voorbeeld hiervan zijn waarschuwingslabels op schoonmaakmiddelen, waarbij aangegeven wordt dat ze gevaarlijk zijn en buiten bereik van kinderen moeten worden gehouden. Ook op elektrische apparaten worden vaak waarschuwingen geplaatst om gebruikers te waarschuwen voor potentieel gevaarlijke situaties, zoals de gevaren van het openen van een magnetron tijdens het gebruik. Door deze waarschuwingen duidelijk te communiceren, kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en kunnen we bijdragen aan een veiligere omgeving voor idereen.
 • Vooropgesteld engagement
  Wanneer mensen zich inschrijven voor een programma om te stoppen met roken of drinken, zullen ze dit langer volhouden. Het programma motiveert mensen meer tot actie en vermindert uitstelgedrag.
 • Herinneringen
  Herinneringen die via e-mails of berichten worden verstuurd, zorgen ervoor dat mensen hun rekeningen meer op tijd betalen of hun doktersafspraak nakomen.
 • Vragen naar de intenties van mensen
  Mensen zijn meer geneigd een bepaalde actie te ondernemen als er gevraagd wordt naar hun intenties. Er wordt gevraagd naar hun toekomstig gedrag: ‘Ben je van plan om je kind te laten vaccineren?’ Ook hun identiteit kan benadrukt worden: ‘Ga je stemmen in november, zoals je in het verleden ook deed?’                          
 • Mensen informeren over de aard en gevolgen van hun keuzes uit het verleden
  Wanneer mensen de informatie krijgen over hun elektricteitsuitgaven of uitgaven voor gezondheidszorg, kunnen ze betere keuzes maken. Hierdoor sparen ze meer geld en gaat de economie beter draaien.

Type 1 en type 2 nudging

In het boek ‘Nudging’ spreken Thaler en Sunstein van type 1 en type 2 nudges. Dit zijn concepten bedacht door Thaler en Sunstein. Type 1 nudges hebben als doel het gedrag van mensen te veranderen, terwijl type 2 nudges zich richten op het aanmoedigen van mensen om een bepaald gedrag te vertonen. 

Transparante type 1 nudges zijn direct en sturen onbewust het gedrag van mensen, zoals de looproute met pijltjes in de IKEA. Door pijltjes te plaatsen op de grond, worden mensen onbewust gestuurd naar waar ze moeten lopen. Niet-transparante type 1 nudges sturen ook het gedrag, maar dan via de inrichting van de omgeving. Een niet-transparante type 1 nudge is bijvoorbeeld het formaat van etenswaren. Als je grote borden gebruikt, dan zullen mensen automatisch meer eten zonder dat ze dit doorhebben. Wil je afvallen dan spreekt het voor zich dat je beter een kleiner bord neemt. 

Transparante type 2 nudges zijn erop gericht om mensen aan te moedigen bewuster keuzes te maken. Een voorbeeld van een transparante type 2 nudge is een herinnering. Als je een herinnering krijgt om iets te doen, dan word je bewust gemaakt van het feit dat je dit nog moet doen. Niet-transparante type 2 nudges overtuigen onbewust de denkprocessen van mensen, bijvoorbeeld door middel van priming. 

Priming is een techniek waarbij mensen onbewust worden overtuigd door bepaalde woorden of beelden, waardoor ze later een bepaalde reactie vertonen. Een voorbeeld hiervan is wanneer een supermarkt onbewust de verkoop van wijn stimuleert door Franse muziek af te spelen en foto’s van Frankrijk op te hangen in het wijnrek.

Door nudging toe te passen in marketing, kun je het gedrag van klanten stimuleren en zo de resultaten van je marketingstrategie verbeteren. Het is daarbij wel belangrijk om te zorgen dat de nudges ethisch verantwoord zijn en niet ten koste gaan van de consument.

Hoe beginnen met nudging?

Voor je met nudging begint, moet je met een aantal zaken rekening houden. Wij sommen de belangrijkste op.

Bepaal de probleem- en doelstelling
Vóór je nudging kan toepassen, is het belangrijk dat je weet welk probleem zich stelt. Uiteraard koppel je aan dit probleem het gedrag dat je wilt bereiken. Besef wel dat niet alle nudges altijd en overal werken.

Een goed voorbeeld is Holle Bolle Gijs in de Efteling. Deze vrolijke vuilnisbak in de vorm van een mannetje vraagt vriendelijk om afval en bedankt je als je er iets in gooit. Kinderen rapen zelfs afval van de grond om weg te gooien. Dat werkt goed in de Efteling. Maar op plekken waar mensen vaak gebruikmaken van prullenbakken wordt het al snel vervelend.

Holle Bolle Gijs

Onderzoek welke psychologische processen een rol spelen
Als je het probleem en je doel voor jezelf duidelijk hebt vastgesteld, kan je even nagaan welke psychologische processen een invloed hebben op het gedrag dat je wilt veranderen. Je wilt weten waarom mensen in een situatie bepaald gedrag wel of niet vertonen.

Vraag je hierbij af: Wat motiveert mensen in deze situatie? Beslissen ze op basis van gewoonte of denken ze juist heel goed na voor ze handelen? In hoeverre laat men zich beïnvloeden door anderen? Is er wel de mogelijkheid om het door mij gewenste gedrag te vertonen?

Laat de doelgroep zijn keuzevrijheid behouden
Nudges beïnvloeden het automatisch en onbewust gedrag. Zorg dat je irrationele, snelle en onbewuste beslissingen van mensen beter begrijpt. Zo kan je simpele trucjes toepassen die het gedrag zachtjes in de goede richting duwen zonder andere keuzeopties uit te sluiten.

Belgisch onderzoek toonde aan dat het aanbieden van kleinere porties vlees in de supermarkt tot minder vleesconsumptie (in gewicht) leidde. 63% van de klanten koos voor een kleinere portie dan ze normaal zouden kopen en aten dus gezonder. Er was echter geen beperking in keuzevrijheid, want mensen konden nog steeds een grote portie kopen. Opmerkelijk is dat er geen daling was in de verkoopscijfers van de supermarkt. Gezondheid en commerciële belangen kunnen dus zeker samengaan.

Lees meer over hoe de voedingssector gebruik maakt van nudges.

Ook de overheid maakt gebruik van nudges. In de strijd tegen het coronavirus startte de overheid met de campagne #ikredlevens om de burgers goede gewoontes aan te leren. Leer meer over hoe de Vlaamse overheid nudgingtechnieken gebruikte tijdens deze campagne.

Nudging supermarkt
Wil je begeleiding bij het opzetten van je nudging-strategie? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons. Wij bekijken samen hoe we je kunnen helpen.

Werkt nudging altijd?

Niet elke nudge werkt. Een nudge waar goed over nagedacht is, heeft bijvoorbeeld meer kans op effect. Om een succesvolle nudge uit te voeren, moet je met verschillende zaken rekening houden.

Niet bewust
Als je nudge te veel opvalt, is de kans groot dat hij mislukt. Een goede nudge beïnvloedt gedrag waarvan personen zich niet bewust zijn.

Combineer nudges met noden van personen
Er zijn onderzoekers die sceptisch staan tegenover de gevolgen van nudging. Ze vinden dat we nooit zeker kunnen zijn waarom mensen bepaalde keuzes maken. Volgens hen hebben we bepaalde noden die niet kunnen worden beïnvloed door nudges. We maken keuzes op basis van wat we denken nodig te hebben.

Nudging werkt enkel om die keuzes te stimuleren. Als iemand nood heeft aan een salade, dan zullen nudges werken om die keuze te motiveren. Als een persoon totaal geen nood heeft aan salade, dan zullen nudges niet werken. Het keuzeproces kan dus heel moeilijk beïnvloed worden.

Het is dus belangrijk dat je de nudges combineert met de noden van personen. Er zijn veel mensen die gezonder willen eten en daardoor gestimuleerd kunnen worden door nudges. De beïnvloeding van het gedrag is dus positief voor die doelgroep.

Foto Gezonde Nudge Salade

Hoe ethisch is nudiging?

Nudging beïnvloedt gedrag op een onbewuste manier. Dat zorgt voor heel wat discussie: is het wel ethisch om het gedrag van burgers te beïnvloeden? Manipuleren nudges ons om bepaalde keuzes te maken die onze autonomie aantasten?

Of nudging ethisch is of niet, is vooral een filosofische vraag. Er is geen juist antwoord op. We lijsten op hoe verschillende bekende filosofen over nudging zouden denken. Los van filosofen, hebben we ook vandaag voor- en tegenstanders.

Voorstanders van nudging benadrukken dat het vooral dient om goed gedrag te stimuleren. Denk maar aan afgebeelde vliegen in mannenurinoirs, die de mannelijke plasser wil aanmoedigen om beter in het toilet te mikken. Het is een methode om ervoor te zorgen dat de toiletten proper blijven. In Kopenhagen zijn er voetstappen die je leiden naar openbare vuilnisbakken. Beiden zijn voorbeelden van nudges die de samenleving ten goede komen.

Tegenstanders vinden dat nudging ingaat tegen de individuele keuzevrijheid. Het is niet aan de overheid om de doelen van burgers te bepalen. Als iemand liever ongezond eet, sigaretten rookt of naast de pot plast, is dat zijn eigen recht. Op die manier vinden ze nudging niet ethisch.

De overheid kan niet weten wat de doelstellingen van de burgers zijn en mag zich dus niet inmengen in hun keuze. Daarnaast opperen tegenstanders dat nudges de menselijke waarde kunnen schaden. Door mensen te stimuleren om gezond te leven, zeg je ook dat ze niet gezond genoeg zijn. Ook bij websites die via nudges privacygegevens willen verwerven, kan men zich vragen stellen. Facebook en Google werden ervan beticht nudging te gebruiken om de GDPR-wetgeving te omzeilen.

Het probleem met de stelling van individuele keuzevrijheid is dat we lang niet zo keuzebewust zijn als sommigen beweren. We maken vaak keuzes omdat die het gemakkelijkst zijn en niet omdat die beter voor ons zijn. Een nudge kan helpen om mensen te stimuleren om een positieve keuze te maken. Dat het mensen een duwtje in de rug geeft, maakt nudging dan wel weer ethisch correct.

Wat is sludging?

In het boek van Thaler en Sustein komen 3 principes voor om ethisch te zijn als het op nudging aankomt. De eerste is dat de nudge transparant moet zijn en niet mag misleiden. Nummer twee zegt dat iemand zich snel zou moeten kunnen terugtrekken. Als laatste moet er de gedachte zijn dat de nudge goed gedrag zal motiveren en dat daardoor het welzijn van de persoon zal verbeteren. Als het niet overeenkomt met deze punten, is het geen nudge maar iets anders. Dan doet men bijvoorbeeld aan sludging. Dat is nudging waarbij men niet beste voor heeft met iemand. Wil je meer weten over sludging? De uitleg en voorbeelden vind je in deze blog.

Lijst nudging boeken

Ontdek hoe je door psychologische inzichten toe te passen meer kan halen uit je marketingstrategie. Om je kennis over nudging te vergroten, hebben we enkele interessante boeken voor je geselecteerd: 

 • The Small Big: Small Changes that Spark Big Influence” van Robert Cialdini, Noah J. Goldstein & Steve J. Martin. Dit boek geeft inzicht in hoe je nudging kan toepassen in de praktijk, onder meer in marketing, sales en management.
 • Nudge: The Final Edition” van Richard H. Taler & Cass R. Sunstein. Dit boek is een geactualiseerde versie van het originele boek “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness”, met nieuwe voorbeelden en inzichten over nudging.
 • Inside The Nudge Unit: How Small Changes Can Make A Big Difference” van David Halpern. In dit boek lees je over de ervaringen van Behavioural Insights Team (BIT) in het Verenigd Koninkrijk en hoe zij succesvolle nudge-interventies hebben toegepast.

Deze drie boeken geven verschillende inzichten en toepassingen over nudging en zijn zeker de moeite waard om te lezen!

Lijst van TED Talks over nudging

Ontdek de kracht van nudging en laat je inspireren door drie boeiende TED Talk die je een dieper inzicht zullen geven in deze fascinerende techniek.

 • “Solving Social Problems with a Nudge” door Sendhil Mullainathan. Sendhil Mullainathan past de principes van gedragseconomie toe om een lastige reeks sociale problemen te bestuderen. Hij onderzoekt waarom we bijvoorbeeld kindersterfte als gevolg van diarree kunnen verminderen, blindheid door diabetes kunnen voorkomen en zonne-energietechnologie kunnen implementeren, maar dit toch niet doen. Bekijk deze TED Talk hier.
 • “Decision-making and Nudging: What Can We Do Better?” door Mohammad Abdul Hamid. Deze TED Talk gaat over de fascinerende wereld van nudging en hoe het onze besluitvorming beïnvloedt. Elke dag worden we blootgesteld aan verschillende prikkels die ons gedrag sturen, vaak zonder dat we ons er bewust van zijn. Bekijk deze TED Talk hier.
 • “Nudge Behavior for a More Inclusive World” door Tinna Nielsen. In deze TED Talk deelt Tinna Nielsen waardevolle inzichten over hoe we onze hersenen kunnen slim af zijn en effectievere leiders kunnen worden. Ze presenteert 11 strategieën die ons helpen om de valkuilen van ons brein te omzeilen en ons leiderschapspotentieel te vergroten.  Bekijk deze TED Talk hier.

 

Wil je na het lezen van deze blog nog meer informatie omtrent nudging? 
Klik dan op onderstaande knop voor een gratis e-book boordevol interessante inzichten!

Wil je meer weten over onze workshops en trajecten?
Klik dan op onderstaande knop voor alle praktische informatie!