Nudging beïnvloedt ons onbewust gedrag.

Mensen laten zich bij het nemen van beslissingen meestal leiden door hun automatismes, het is immers onmogelijk om over elke beslissing goed na te denken. Het zal je dus niet verwonderen dat het mogelijk is om deze kerngedachte te beïnvloeden. Mensen maken niet altijd de beste keuzes. Daarom stimuleren sommigen hun publiek met gerichte prikkels, de zogenaamde “nudges”. Deze hebben als doel dat de doelgroep betere keuzes maakt in zijn eigen belang, en vaak ook in het belang van de gemeenschap. Nudging wordt omschreven als: “een zacht duwtje in de goede richting”. Het gedrag van mensen wordt bijgestuurd door hen onbewust en ongedwongen andere keuzes te laten maken. De welbekende voetstapjes die de voetganger leiden naar een prullenbak of naar de trap in plaats van de lift: het zijn bekende voorbeelden van succesvolle en effectieve nudges.

Wat is het probleem en wat is je doel?

Vóór je nudging kan toepassen is het belangrijk dat je weet welk probleem zich stelt. Uiteraard koppel je aan dit probleem het gedrag dat je wilt bereiken. Besef wel dat niet alle nudges altijd overal werken. Een goed voorbeeld is Holle Bolle Gijs in de Efteling. Deze vrolijke prullenbak in de vorm van een mannetje vraagt vriendelijk om afval en bedankt je als je er iets in gooit. Kinderen rapen zelfs afval van de grond om weg te gooien. Dat werkt goed, in de Efteling. Maar op plekken waar mensen vaak gebruikmaken van prullenbakken wordt het al snel vervelend. Zou jij een Holle Bolle Gijs op je kantoor willen hebben?

Welke psychologische processen spelen een rol bij dit gedrag?

Als je het probleem en je doel voor jezelf duidelijk hebt vastgesteld, kan je best even nagaan welke psychologische processen van invloed zijn bij het gedrag dat je wilt veranderen. Je wilt weten waarom mensen in een situatie bepaald gedrag wel of niet vertonen. Je zou je kunnen afvragen: wat motiveert mensen in deze situatie? Beslissen ze op basis van gewoonte of denken ze juist heel goed na voor ze handelen? In hoeverre laat men zich beïnvloeden door anderen? Is er wel de mogelijkheid om het door jou gewenste gedrag te vertonen?

Dit zijn verschillende zaken die je moet nagaan vooraleer je nudging goed kan inzetten. Je zou bijvoorbeeld voetstappen kunnen kleven in het kantoor die leiden naar de prullenbak. Maar als alle werknemers die prullenbak reeds gebruiken is dit vrij nutteloos.

Een goede nudge laat de doelgroep zijn keuzevrijheid behouden.

Nudges beïnvloeden het automatisch en onbewust gedrag. Door irrationele, snelle en onbewuste beslissingen van mensen beter te begrijpen kan je simpele trucjes toepassen die het gedrag zachtjes in de goede richting duwen zonder andere keuzeopties voor de klant uit te sluiten. Een bedrijf had het probleem dat hun fietsen vaak beschadigd aankwamen bij hun klanten. Het besloot daarom een flatscreen op de verpakking af te beelden met als resultaat: 70% minder beschadigde fietsen. Wanneer je doelgroep verandering van gedrag vertoont door toepassing van een nudge dan heeft deze het meestal niet door, daarin schuilt de grote kracht van nudging.

Is nudging het nieuwe toverwoord?

Omdat nudging in verschillende gevallen reeds succesvol is toegepast, lijkt dit wel het nieuwe toverwoord. Een groot voordeel van nudging is de toegankelijkheid ervan. Nudges zijn vaak goedkoop en eenvoudig in de praktijk te brengen. Denk maar aan de vlieg in de mannenurinoirs die beter richten tot gevolg heeft. Toch is het niet zo eenvoudig. Een goede nudge is immers geen toeval. Vaak is hier heel goed over nagedacht, al lijkt de uitvoering soms heel simpel. En hoewel mensen onderling sterk verschillen in cognitieve vaardigheden, verandert dit niks aan de doeltreffendheid van je nudge. Die cognitieve vaardigheden zetten mensen immers pas in wanneer zij dieper en grondiger over bepaalde zaken nadenken.

Het grootste bezwaar wat je kan hebben tegen het gebruik van nudging is dat je het ziet als een vorm van manipulatie, aangezien het ons gedrag stuurt zonder dat we er bewust van zijn. Je zou ook kunnen stellen dat mensen het recht hebben om  foutieve inschattingen te maken.