Wat is sludging en hoe herken je het?

Zijn de keuzes die we maken wel echt door onszelf gemaakt of worden we (soms) onbewust in een bepaalde richting geduwd door slimme marketing? Bevorderen deze keuzes dan wel altijd onze welvaart? De grens tussen overtuiging en manipulatie is soms klein, waardoor nudging al snel sludging kan worden.

Wat sludging is en hoe je het kan herkennen, kom je allemaal te weten in deze blog. Scroll dus snel naar beneden!

Vragen omtrent nudging?
Aarzel dan niet om ons via onderstaande knop te contacteren!

Wil je nog meer informatie omtrent nudging?
Klik dan op onderstaande knop voor een gratis e-book boordevol interessante inzichten!

Wat is sludging?

Nudging is een motivatietechniek waardoor ons gedrag wordt beïnvloed, door ons onbewust en ongedwongen te stimuleren tot het maken van bepaalde keuzes [1]. Een nudge is een transparant hulpmiddeltje, dat tot doel heeft het welzijn van de consument te verbeteren en waar gemakkelijk afstand van kan genomen worden, als de nudger dat wil.

Meer weten? Over nudging schreven we een uitgebreide blogpost met tal van praktische voorbeelden.

Er circuleren ook nudges for bad, dat zijn opzettelijk kwaadwillig bedoelde nudges. Ze willen dat we gedrag vertonen dat niet in ons beste belang is, maar wel de nudger in kwestie ten goede komen [2]. In het jargon wordt dit ook wel eens sludging (= ‘bemodderen’) genoemd. Als een nudge niet transparant is, een eerder dwingend karakter heeft en niet in het voordeel is van wie genudged wordt, dan heb je zeker te maken met a nudge for bad [3].

Hoe herken je sludging?

Sludge maakt ongedwongen, verstandige besluitvorming dus moeilijker. Handige duwtjes in de rug die het gedrag van mensen in een bepaalde richting sturen, zoals sms-herinneringen voor afspraken, zijn er voldoende. Deze nudgingtechnieken kunnen dus ook gebruikt worden als sludging [4]. Aan de hand van twee voorbeelden tonen we waaraan je sludging kan herkennen.

Een eerste vorm die een sludge kan aannemen, is dat de stimulatie het gedrag ontmoedigt dat in het belang van een persoon is [2]. Zo is het stemrecht één van de belangrijkste rechten van burgers. In de Verenigde Staten werken ze hiervoor met een registratiesysteem, maar kiezersparticipatie zou daar kunnen gestimuleerd worden door automatisch iedereen te registreren die de stemgerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Op die manier word je ongedwongen aangemoedigd om een stem uit te brengen en wanneer je niet wenst te stemmen, kan je jezelf simpelweg van die lijst laten halen. De staat Ohio voerde daarentegen volgens sommige journalisten een controversiële maatregel in. Diegenen die niet recentelijk hebben gestemd en/of niet hebben gereageerd op een briefkaart, worden automatisch uit de lijst van in aanmerking komende kiezers geschrapt. Dit voorbeeld is duidelijk een sludge, omdat het demotiveert in plaats van motiveert. Verdedigers van deze maatregel beweren dat het dient als bescherming tegen kiezersfraude, maar desondanks is dit wel a nudge for bad.

Een tweede vorm die een sludge kan aannemen, is dat de stimulatie zelfvernietigend gedrag aanmoedigt [2].

Een ander interessant voorbeeld is de AutoPlay functie op YouTube of TikTok, waarvan gedragswetenschappers beweren dat die bijdraagt aan het in de hand werken van een verslaving [5]. De interface van TikTok wordt namelijk gekenmerkt door een ellelange lijst met video’s waarbij AutoPlay jou voortdurend van de ene naar de andere clip loodst.

Het creëren van dergelijke langdurige consumptieketen draagt er aan bij dat een gebruiker een clip bekijkt die hij/zij leuk vindt en zich vervolgens afvraagt of de volgende clip net zo goed zal zijn, waardoor een verslavende cyclus ontstaat. Op die manier is een AutoPlay functie dus een duidelijk voorbeeld van sludging.

Maak jezelf weerbaar tegen sludging

Deze voorbeelden maken duidelijk dat er een dunne grens is tussen a nudge en a sludge. We kunnen weliswaar onze eigen gedragingen aanpassen om dark nudges tegen te gaan [2],[5]. Probeer jouw eigen beslissingspunten te creëren. Stel bijvoorbeeld de volgende keer dat je TikTok gebruikt een timer in. Op die manier kunnen we die stille en bijna onmerkbare veranderingen in ons gedrag herkennen en bestrijden.

Bronnen over sludging

[1] Neubel N. (z.d.). Nudge vs. sludge – the ethics of behavioral interventions. https://impactually.se/nudge-vs-sludge-the-ethics-of-behavioral-interventions/

[2] Thaler, H.R (3 augustus,2018). Nudge, not sludge. https://science.sciencemag.org/content/361/6401/431

[3] Delsing, K. (23 juli, 2019). Ethisch omgaan met nudging. https://onlinedialogue.nl/artikelen/ethisch-omgaan-met-nudging/

[4] Mandeleire, F. (z.d.). NUDGES en  SLUDGES: MEER DAN HIPPE WOORDEN? https://neurocognitivism.be/nl/2020/10/12/nudges-sludges-meer-dan-hippe-woorden/

[5] Timmermans, N. (20 november, 2020). Nudging, Sludging and TikTok. https://insightmagazine.uk/nudging-sludging-and-tiktok/

Nog verdere vragen omtrent nudging?
Aarzel dan niet om ons via onderstaande knop te contacteren!

Wil je nog meer informatie omtrent nudging?
Klik dan op onderstaande knop voor een gratis e-book boordevol interessante inzichten!