Er zijn heel wat verschillende manieren om mensen te overtuigen. Één van de veel voorkomende methodes is nudging. Maar wat is nudging? Vooral de overheid past deze techniek toe om mensen te stimuleren zich op een bepaalde manier te gedragen. De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun gedragsverandering, daarom is deze techniek zo verleidelijk om te gebruiken. Het is dan ook niet enkel de overheid die dit gebruikt. In deze podcast gaan we er dieper op in.

Nudging gaat als volgt te werk: een kleine interventie zorgt voor een gedragswijziging, of tot een andere keuze. Vrij vertaald betekent het woord ‘een duwtje’. Er wordt dus een duwtje in de ‘goede’ richting gegeven. Het is niet zo dat elke tussenkomst in menselijk gedrag als nudging gezien kan worden. Een cruciaal kenmerk ervan is dat er van dwang geen sprake is. Er is keuzevrijheid. Het zorgt er enkel voor dat de ene keuze aantrekkelijker is. Een snelheidslimiet is dus geen vorm van de techniek, omdat er een straf aan vasthangt voor wie de limiet overtreedt. Een opgeplakte vlieg in een urinoir is wel een nudge, omdat je niet verplicht bent om op de vlieg te plassen.

Wie goed oplet komt dagelijks zeker één nudge tegen. Nudges zijn dan ook nuttig om gedrag te sturen. Niet elke nudge werkt, maar een nudge waar goed over nagedacht is heeft wel degelijk een effect.